ОДЕСА. ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР (редакція 30.01.2019)

Рішення 
Одеської міської ради 
№ 4192-VII від 30.01.2019 р. 

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 31 січня 2011 р. № 278-VI «Про встановлення туристичного збору»

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 202 пункту 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 8.3. статті 8, пункту10.3. статті 10, пункту 12.3. статті 12,статті 268 Податкового кодексу України, статей 218, 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 р. № 278-VI «Про встановлення туристичного збору», виклавши додаток до нього у новій редакції (додається).

2. Визначити, що департамент культури та туризму Одеської міської ради є органом, уповноваженим від імені Одеської міської ради укладати договори про справляння туристичного збору з юридичними особами – податковими агентами, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) у місті Одеса. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 24.07.2012 р. № 2165-VI «Про визначення управління культури та туризму Одеської міської ради уповноваженим органом для укладення договорів про справляння туристичного збору». 

4. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Одеської міської ради та у друкованих засобах масової інформації у встановленому законом порядку. 

5. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на веб-сайті Одеської міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів. 
 
 
Міський голова                           Г. Труханов


«Додаток 
до рішення 
Одеської міської ради 
від 31.01.2011 р. 
№ 278-VI

Положення
про туристичний збір

1. Загальне положення 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста Одеси. 

2. Платники збору 
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Одесита тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення. 

3. База справляння збору 
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення. 

4. Ставка збору 
Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення, у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього та в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

5. Місця проживання 
Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 
 
6. Податкові агенти 
Справляння збору здійснюється такими податковими агентами: 
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 9.2. даного Положення, фізичними особами  підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5 даного Положення; 
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5 даного Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 
в) юридичними особами, які уповноважені справляти збір на умовах договору, укладеного з департаментом культури та туризму Одеської міської ради від імені Одеської міської ради. 
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Одеської міської ради. 

7. Платниками збору не можуть бути особи, які: 
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у місті Одеса; 
б) фізичні особи — резиденти — фізичні особи, які мають місце проживання в Україні, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5 даного Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
г) ветерани війни; 
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 
е) діти віком до 18 років; 
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади; 
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення — її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» пункту 5 даного Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму. 

8. Особливості справляння збору 
8.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору з дотриманням вимог, визначених рішенням Одеської міської ради. 
За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 
8.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та даного рішення Одеської міської ради. 
8.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 

9. Порядок сплати збору 
9.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому  до 28 (29) включно) на підставі даного рішення. 
Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. 
9.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу. 
9.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
9.4. Податкова декларація зі збору щоквартально подається до контролюючих органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади. 

10. Платники туристичного збору та податкові агенти несуть відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору згідно з вимогами чинного законодавства України. 

11. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації туристичного збору до контролюючого органу, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює контролюючий орган. 

12. Департамент культури та туризму Одеської міської ради, який укладає договори з юридичними особами на справляння туристичного збору, щомісячно, до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, надає до контролюючих органів інформацію про платників збору, з якими укладені відповідні угоди.» 

Секретар ради                                        О. Ю. Потапський